Provozně technické záležitosti

  • Vedení technické a provozní dokumentace.
  • Upozorňování na termíny revizí.
  • Zajištění revizních kontrol, odstranění závad z kontrol a revizí.
  • Kontrola věcné správnosti dodavatelských faktur.
  • Roční vyhodnocení stavebně technického stavu a navržení plánu oprav a údržby.

Provozně technické záležitosti

Comments are closed.