Další činnosti

 • Správa tržních pronájmů.
 • Služba domovník zahrnuje stavebně montážní a opravárenské práce, údržbu domů
  a jejich okolí, odečty médií (ÚT, SV, TUV), obsluhu technologických zařízení.
 • Služba úklid představuje úklid společných prostor a přilehlého okolí nemovitostí,
  včetně údržby zelených ploch.
 • Zajištění ostrahy, recepčních služeb, napojení na pult centrální ochrany.
 • Komplexní řešení převodu bytů do osobního vlastnictví.
 • Zajištění pojištění, úvěrů a refinancování úvěrů spojených s nemovitostí.
 • Uplatňování pojistného plnění na pojišťovně.
 • Právní služby.
 • Připravování podkladů pro soudní spory.
 • Sledování legislativy, zahrnutí jejich aktuálních nařízení a požadavků do všech činností.
 • Poradenství týkající se fungování družstva nebo společenství vlastníků jednotek.

Další činnosti

Comments are closed.