Účetnictví

  • Vedení účetnictví dle aktuální legislativy, včetně mzdové agendy a zpracování
    daňových přiznání.
  • Provádění peněžního styku v případě zájmu klienta.
  • Pravidelné předkládání ekonomických výkazů a sestav vyplývajících  z účetnictví.
  • Zpracování výroční zprávy.
  • Zastupování klienta při jednáních na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení,
    zdravotních pojišťovnách či jiných institucích.
  • Pořízení dalších výstupů z účetnictví na základě požadavků klienta.

Účetnictví

Comments are closed.