Správa nemovitostí

Správa nemovitostí, stejně jako všechny ostatní činnosti, které nabízíme je realizována zejména
pro SVJ, bytová družstva i ostatní vlastníky nemovitostí.

Správa nemovitostí zahrnuje například tyto činnosti:

  • Vedení veškeré evidence domu, bytů a osob.
  • Vedení pasportizace bytových a nebytových jednotek.
  • Evidence přijatých plateb (nájem, zálohy na služby, příspěvky do fondu oprav).
  • Provádění rozúčtování a vypořádání přeplatků či nedoplatků.
  • Předložení návrhů na úpravu výše záloh.
  • Vedení evidence hospodaření nemovitosti
  • Upomínání v případě nezaplacené platby vlastníky jednotek.

Vysoce komfortní služba v nabídce správa nemovitostí je nazývána Klient On-line.
Pro vlastníky jednotek umožňuje náhled na platby a vyúčtování pro kontrolu provedených
plateb a vyúčtování, výbor může sledovat bilanci hospodaření, saldo dlužníků, aktuální stav
finančních prostředků nebo termíny zákonných revizí.

V případě Vašeho zájmu může správa nemovitostí zahrnovat také poradenství týkající se
společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva.

Výčet činností není absolutní. Správa nemovitostí může být v mnoha ohledech přizpůsobena
Vašim požadavkům či nárokům a také specifikům Vaší nemovitosti.

Činnost správa nemovitostí je vykonávána také pro vlastníky komerčních objektů a nájemních domů.

Správa nemovitostí

Comments are closed.